ENGLISH

DANSK

A COURSE IN MIRACLES, THE ORIGINAL AND THE NEW

This is a website for the new ACIM, which stands for A Course in Miracles seen through the eyes of the TuTu Doctrine -The New World Order and thus it includes both the masculine and the feminine principle.

The English version of the original is complete of course, and the new version is now complete too so the student can compare the two and make a qualified choice.
                              

ET KURSUS I MIRAKLER, DEN ORIGINALE OG DEN NYE

Dette er en webside for det nye EKIM, der står for Et Kursus iMirakler set gennem øjnene på ToTo Doktrinen - Den Nye Verdensorden og således inkluderer det både the maskuline og det feminine princip.

Den engelske version af den originale er komplet selvfølgelig, og den nye engelske og de danske udgaver er nu også komplette, så den studerende kan sammenligne de to og foretage et kvalificeret valg.


THE ORIGINAL

A COURSE IN MIRACLES
  the text

THE ORIGINAL

A COURSE IN MIRACLES
  workbook for students

THE ORIGINAL

A COURSE IN MIRACLES
  manual for teachers

ORIGINALEN

ET KURSUS I MIRAKLER
  teksten


ORIGINALEN

ET KURSUS I MIRAKLER
  arbejdsbog for studerende


ORIGINALEN

ET KURSUS I MIRAKLER
  brugervejledning for lærere

DOWNLOAD WORD
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD WORD
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD WORD
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD WORD
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD WORD
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD WORD
DOWNLOAD PDF

THE NEW

A COURSE IN MIRACLES
 text

THE NEW

A COURSE IN MIRACLES
  workbook for students


THE NEW

A COURSE IN MIRACLES
maual for treachers


DEN NYE

ET KURSUS I MIRAKLER
  teksten

DEN NYE

ET KURSUS I MIRAKLER
  arbejdsbog for studerende


DEN NYE

ET KURSUS I MIRAKLER
  brugervejledning for lærere/lærerinder

DOWNLOAD WORD
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD WORD
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD WORD
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD WORD
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD WORD
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD WORD
DOWNLOAD PDF

People, who like this site, also like:
http://acadan.org/  and  http://christsanonymous.org/  and  http://totos-solfond.org/